Data publikacji w serwisie:

Jubileusz Profesora Bogusława Zielińskiego

20 kwietnia 2022 roku odbył się uroczysty jubileusz prof. Bogusława Zielińskiego, wieloletniego dyrektora Instytutu Filologii Słowiańskiej UAM.

Część oficjalna uroczystości odbyła się w Salonie Mickiewicza Collegium Maius. Laudację wygłosiła Jej Magnificencja Rektor Bogumiła Kaniewska, przemawiali również: Dziekan WFPiK prof. Tomasz Mizerkiewicz, wszyscy dyrektorzy jednostek wydziałowych, a także zaproszeni goście. Część z nich łączyła się za pośrednictwem MS Teams. Na spotkaniu byli obecni m.in. goście z Serbii, Chorwacji, Bułgarii, Czarnogóry, Czech czy dalekiej Arizony.

Po południu odbyła się część artystyczna z udziałem poznańskiego asz.Teatru, który tworzą również pracownicy UAM. Wieczór uświetnił też występ wokalny studentek poznańskiej bałkanistyki.

Na jubileuszu obecna była rodzina, przyjaciele Profesora oraz obecni i emerytowani pracownicy Wydziału i Instytutu.

Ad multos annos, Panie Profesorze!

Fot. Stanislava Kostić