Data publikacji w serwisie:

Komisja Europejska odnowiła wyróżnienie HR Excellence in research dla UAM

14 maja 2024 roku Komisja Europejska podjęła decyzję o odnowieniu wyróżnienia HR Excellence in research dla Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza na kolejny 3-letni okres.

Audyt ekspertów Komisji Europejskiej został przeprowadzony w listopadzie 2023 roku. W spotkaniach wzięli udział: JM Rektor prof. Bogumiła Kaniewska, Prorektorzy będący członkami Komitetu Sterującego: prof. Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk, prof. Tadeusz Wallas i prof. Przemysław Wojtaszek, wszyscy członkowie kilkunastoosobowej grupy roboczej, nauczyciele akademiccy i doktoranci reprezentujący wszystkie szczeble kariery naukowej (R1-R4) oraz przedstawiciele jednostek administracyjnych wspierających naukowców.

Analizie poddane zostały działania Uczelni w czterech podstawowych obszarach:

  • aspekty etyczne i zawodowe,
  • warunki pracy i zabezpieczenie socjalne,
  • rekrutacja i dobór kadr,
  • szkolenia i rozwój.

Przedłużenie wyróżnienia oznacza, że UAM nadal może zaliczać się do ścisłego grona uczelni gwarantujących dbałość o zapewnienie stymulujących i sprzyjających warunków pracy dla naukowczyń i naukowców. Jesteśmy bardzo dumni z wyróżnienia, lecz także świadomi tego, jak wiele działań wymaga ciągłego ulepszania.