Data publikacji w serwisie:

Komunikat Rektor UAM

W związku z licznymi doniesieniami w mediach informuję, że w ostatnich latach naszą wspólnotę akademicką – liczącą ok. 5200 pracowników i 2100 pracowników emerytowanych – opuściło:

  • w roku akademickim 2017/2018 - 48 pracowników oraz pracowników emerytowanych,
  • w roku akademickim 2018/2019 - 46 pracowników oraz pracowników emerytowanych,
  • w roku akademickim 2019/2020 - 36 pracowników oraz pracowników emerytowanych,
  • w roku akademickim 2020/2021 - 67 pracowników oraz pracowników emerytowanych,
  • w roku akademickim 2021/2022 - 54 pracowników oraz pracowników emerytowanych,
  • w roku akademickim 2022/2023 - 27 pracowników oraz pracowników emerytowanych.

Podane liczby dotyczą zarówno pracowników badawczo-dydaktycznych, jak i niebędących nauczycielami akademickimi.

Rektor
prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska