Data publikacji w serwisie:

Komunikat Rektora - wprowadzenie glosariusza nazw angielskich

Komunikat Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie wprowadzenia glosariusza nazw angielskich:

 1. Na stronach intranetowych Uczelni w sekcji Współpraca//AMU Glossary and documents in English udostępnia się glosariusz nazw angielskich:
 2. jednostek organizacyjnych UAM;
 3. stanowisk i grup pracowniczych nauczycieli akademickich;
 4. funkcji kierowniczych pełnionych przez nauczycieli akademickich oraz administracyjną kadrę zarządczą.
 5. W celu zapewnienia sprawnego procesu aktualizacji glosariusza jednostek organizacyjnych wniosek o utworzenie lub przekształcenie jednostki organizacyjnej powinien zawierać jej angielski odpowiednik. Propozycja angielskiego odpowiednika nazwy jednostki uwzględnia zasady tłumaczenia udostępnione na stronach intranetowych:

https://uam.sharepoint.com/sites/AMUGlossaryandDocumentsin-English/

 1. Wniosek przed skierowaniem do Rektora konsultuje się z Zespołem
  ds. tłumaczeń za pośrednictwem Centrum Współpracy Międzynarodowej (joanna.barszcz@amu.edu.pl).
 2. Angielski odpowiednik nazwy jednostki będzie zamieszczany każdorazowo
  w zarządzeniu o jej utworzeniu.
 3. Obowiązek stosowania glosariusza i ujednolicenia nazw jednostek, stanowisk
  i funkcji wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2020 roku.

Rektor

Prof. UAM dr hab. Andrzej Lesicki


UWAGA! Bieżący kontakt z Zespołem ds. tłumaczeń odbywa się za pośrednictwem Centrum Współpracy Międzynarodowej (joanna.barszcz@amu.edu.pl)