Data wydarzenia: -

Konferencja Władz Uczelnianych Matematyki i Informatyki

W dniach 20-21 października 2023 r. na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbędzie się Konferencja Władz Uczelnianych Matematyki i Informatyki.

W wydarzeniu udział weźmie wielu znamienitych gości z najlepszych uczelni z całej Polski, w tym dziekani wydziałów matematyczno-informatycznych, prodziekani oraz dyrektorzy instytutów.

KWUMI to systematycznie odbywające się spotkanie poświęcone wymianie doświadczeń i omawianiu aktualnych problemów działalności naukowej, dydaktycznej oraz kształcenia kadry, tradycyjnie organizowane w różnych ośrodkach akademickich w Polsce.

Więcej informacji o wydarzeniu znajdziesz na stronie Wydziału Matematyki i Informatyki UAM: Konferencja Władz Uczelnianych Matematyki i Informatyki 2023