Data publikacji w serwisie:

Konsorcjum Epicur Alliance – European University na UAM

Przedstawiciele wszystkich uniwersytetów partnerskich wchodzących w skład konsorcjum EPICUR oraz jego zarząd, w tym Koordynator Strategiczny sojuszu i Wice-Prezydent ds. partnerstwa akademickiego i zarządzania Uniwersytetu w Strasburgu, prof. Jean-Marc Planeix, przybyli do Poznania z trzydniową wizytą w ramach „governance week”.

Punktem kulminacyjnym obrad będzie sesja plenarna poświęcona „przekształceniu uniwersytetów poprzez pogłębienie współpracy europejskiej w ramach europejskich sojuszy uniwersyteckich”, podczas której omówiona zostanie m.in. wizja, strategia oraz priorytety sojuszu, aż do 2026 roku.

Konsorcjum EPICUR zostało powołane w 2019 roku przez dziewięć uniwersytetów europejskich. Jego nadrzędnym celem jest intensyfikacja współpracy pomiędzy europejskimi uniwersytetami w niemal wszystkich dziedzinach życia akademickiego, przy jednoczesnym poszanowaniu różnorodności językowej i kulturowej poszczególnych państw i regionów.

Więcej informacji znajduje się na stronie projektu: https://epicur.amu.edu.pl/