Data publikacji w serwisie:

Ks. prof. dr hab. Piotr Nawrot SVD doktorem honoris causa

Ks. prof. dr hab. Piotr Nawrot SVD został uhonorowany, po raz drugi w tym roku, zaszczytnym tytułem Doctora Honoris Causa. Tym razem tytuł ten Księdzu Profesorowi nadał Katolicki Uniwersytet im. św. Pawła w Cochabamba (Boliwia) na posiedzeniu senatu uczelni w dniu 4 maja 2020 r.

Ze względu na problemy sanitarne nie podano jeszcze daty uroczystości nadania tytułu.

Ks. prof. dr hab. Piotr Nawrot SVD jest muzykologiem i wykładowcą na Wydziale Teologicznym UAM i w wielu uniwersytetach świata. Uważany jest za odkrywcę baroku misyjnego. Więcej na temat księdza profesora można dowiedzieć się z rozmowy opublikowanej na stronie Uniwersyteckie.pl.

fot. Adrian Wykrota