Data publikacji w serwisie:

Kursy języka polskiego UAM w Grecji

Zainteresowanie polszczyzną w Grecji nie słabnie. Wraz z początkiem nowego roku akademickiego Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ponownie otworzył lektorat języka polskiego na Uniwersytecie Arystotelesa w Salonikach (AUTh).

W roku akademickim 2022/2023 blisko stu studentów AUTh wyraziło chęć uczestniczenia w zajęciach z języka polskiego i polskiej kultury oferowanych przez UAM. W wyniku tak dużego zainteresowania utworzono trzy grupy kursowe: dwie początkujące i jedną dla kontynuujących przygodę z polszczyzną. W sumie kurs rozpoczęło 50 studentów. Zajęcia prowadzą lektorki Studium Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców UAM.

To już kolejny semestr obecności UAM w Salonikach. Przedsięwzięcie na stałe wpisało się w harmonogram współpracy Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytetu Arystotelesa w ramach konsorcjum uniwersytetów europejskich EPICUR.