Data publikacji w serwisie:

Kwartalnik "Journal of Jesuit Studies" w otwartym dostępie

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dołączył to grona uczelni, które wspierają publikowanie w otwartym dostępie (Open Access). Dzięki wsparciu finansowemu artykuły Journal of Jesuit Studies mogą być czytane i pobierane bezpłatnie. Co więcej, autorzy artykułów wydanych w JJS nie ponoszą kosztów publikacji.

Journal of Jesuit Studies jest recenzowanym kwartalnikiem poświęconym badaniu historii jezuitów od XVI do XXI wieku. Publikuje artykuły dotyczące wszystkich aspektów przeszłości i teraźniejszości zakonu, w tym m.in. ich obecności w sztuce i nauce, teologii, filozofii, literaturze oraz kulturze.

Journal of Jesuit Studies publikuje w otwartym dostępie dzięki wsparciu międzynarodowej sieci uczelni akademickich:

  • Adam Mickiewicz University, Poznań
  • Fairfield University
  • Loyola University Chicago
  • Universidad Iberoamericana
  • Universidad Loyola Andalucía
  • The University of Scranton