Data publikacji w serwisie:

Mickiewicz znów zawitał u Arystotelesa

Zainteresowanie polszczyzną w Grecji nie słabnie. Wraz z nastaniem nowego roku akademickiego UAM ponownie otworzył lektorat języka polskiego na Uniwersytecie Arystotelesa w Salonikach.

W roku akademickim 2022/2023 blisko stu studentów Uniwersytetu Arystotelesa w Salonikach (Aristotle University of Thessaloniki) wyraziło chęć uczestniczenia w zajęciach z języka polskiego i polskiej kultury oferowanych przez poznańską uczelnię. W wyniku tak dużego, już tradycyjnie, zainteresowania utworzono trzy grupy kursowe: dwie początkujące i jedną dla kontynuujących przygodę z polszczyzną, którzy naszym krajem zafascynowali się na zajęciach w zeszłym roku. W sumie kurs rozpoczęło 50 studentów. Zajęcia prowadzą lektorki Studium Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców.

To już kolejny semestr obecności UAM w Salonikach. Przedsięwzięcie na stałe wpisało się w harmonogram współpracy Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Arystotelesa w Salonikach oraz Ambasady RP w Atenach. W zeszłym roku projekt otrzymał dofinansowanie NAWA, obecnie realizowany jest ze środków UAM.