Data publikacji w serwisie:

Majowe „Życie Uniwersyteckie”

Zapraszamy do lektury majowego numeru „Życia Uniwersyteckiego”. Tym razem, na przekór wiośnie, wybieramy się w nieco zimniejsze rejony naszego globu.

Pod koniec marca na Wydziale Biologii odbył się Dzień Polarny. Konferencja zainspirowała nas do szerszego zaprezentowania badań polarnych prowadzonych na UAM. Poprosiliśmy profesorów: Witolda Szczucińskiego (WNGiG), Przemysława Niedzielskiego (WCh), Grzegorza Rachlewicza (WNGiG), Krzysztofa Zawieruchę (WB) oraz dr. Jakuba Małeckiego (WNGiG) o przedstawienie ich najważniejszych projektów badawczych, a także o nakreślenie drogi, jaką w najbliższej przyszłości powinny podążyć badania polarne na naszej uczelni.

To oczywiście nie wszystko, co w tym miesiącu przygotowaliśmy. W nowym numerze przeczytacie także o:

  • „Współczesnym Świętym Graalu gospodarki”, „kluczu do dominacji nad światem”, czyli „Jego wysokości chipie”. O chipach i pędzie do miniaturyzacji opowiada dr Tomasz Kowalski z Wydziału Matematyki i Informatyki.
  • „Bunt, czyli szukanie powiązań” to tytuł obszernego wywiadu, którego udzielił prof. Przemysław Czapliński, dyrektor Centrum Humanistyki Otwartej.
  • Dwóch naukowców, jedna miłość. Profesorów Ryszarda Vorbricha i Adama Pomiecińskiego łączy miłość do Afryki. Pierwszy z nich swoje afrykańskie badania prowadzi od 50 lat, drugi zaledwie od kilku. W artykule „Senegalska piroga i małżeństwa »na czas określony«” piszemy o ich wspólnym projekcie poświęconym społeczności Senegalu.
  • „Pisarka z głową do interesów” to opowieść o średniowiecznej pisarce Krystynie de Pizan – pierwszej znanej nam kobiecie utrzymującej się z pisarstwa. O twórczyni opowiada prof. UAM Anna Loba z Instytutu Języków i Literatur Romańskich UAM, autorka tłumaczenia jednego z najważniejszych dzieł Krystyny: „Księgi o Mieście Pań”. Książkę wydało Wydawnictwo Naukowe UAM.

Czy wizerunek UAM może być używany w kampaniach promocyjnych Lasów Państwowych? – o to pyta prof. UAM Władysław Polcyn z Wydziału Biologii. Artykuł jest reakcją na facebookowy wpis dyrektora filii UAM w Pile, dr. Pawła M. Owsiannego, dotyczący akcji sadzenia drzewek w lesie.

A na koniec „Powrót do przyszłości”. Nie, to nie kolejna część kultowej trylogii science fiction w reżyserii Roberta Zemeckisa, ale ocena obecnego systemu finansowania badań naukowych. Profesor Jerzy J. Langer z Wydziału Chemii pisze między innymi tak: „Celem badań naukowych są odkrycia. Rzeczywistych odkryć nie można jednak zaplanować, ująć w harmonogram i kosztorys, a tym bardziej określić ich znaczenia dla rozwoju nauki i opisać wpływ na społeczeństwo... Przed ich dokonaniem odkrycia nie są znane! Z definicji. Tak więc wnioski grantowe z konieczności kroczą po udeptanej ścieżce, a w pewnej części prezentują science fiction, z akcentem na »fiction« – od strony naukowej i rozszerzeniem na »money« w praktyce. To dla potrzeb oceny”.

Życie Uniwersyteckie nr 5/2023

Okładka majowego wydania Życia Uniwersyteckiego, przedstawiająca zimowy krajobraz górski. Po lewej stronie mężczyzna w kurtce, z plecakiem, który podziwia widoki.

Pobierz najnowszy numer