Data publikacji w serwisie:

Majowy wykład otwarty z cyklu RINGVORLESUNG

Zapraszamy na majowy wykład otwarty z cyklu RINGVORLESUNG pt. "Kataklizm dokonujący się w świadomości. Tadeusz Kantor wobec nauki współczesnej".

Wykład wygłosi profesor dr hab. Wojciech Bałus z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Spotkanie organizowane przez Wydział Neofilologii odbędzie się 19 maja o godzinie 18.00.

Organizatorzy: Zakład Języka Niemieckiego, Zakład Niemieckiego Językoznawstwa Stosowanego i Translatoryki oraz Zakład Historii Literatury Niemieckiej

Dołącz do wydarzenia!


Wojciech Bałus – ur. 1961, historyk sztuki; studiował też filozofię. Profesor zwyczajny w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zajmuje się teorią i historią sztuki XIX-XXI wieku, związkami sztuki z filozofią, antropologią kulturową i literaturoznawstwem. W ramach międzynarodowej organizacji Corpus Vitrearum prowadzi badania nad polską sztuką witrażową XIX i XX wieku i pełni funkcję Przewodniczącego Polskiego Komitetu Narodowego Corpus Vitrearum. Członek zwyczajny Hessische Akademie der Forschung und Planung im Ländlichen Raum. Członek-korespondent Polskiej Akademii Umiejętności. Członek AICA. Autor książek: Mundus melancholicus. Melancholiczny świat w zwierciadle sztuki (1996), Malarstwo sakralne (2001), Figury losu (2002), Krakau zwischen Traditionen und Wegen in die Moderne. Zur Geschichte der Architektur und der öffentlichen Grünanlagen im 19. Jahrhundert (2003), Sztuka sakralna Krakowa w wieku XIX: część pierwsza (współautor, 2004), Sztuka sakralna Krakowa w wieku XIX: część druga. Matejko i Wyspiański (2007) i Gotyk bez Boga? W kręgu znaczeń symbolicznych architektury sakralnej XIX wieku (Monografie FNP, 2011 – wersja niemiecka: 2016), Efekt widzialności. O swoistości widzenia obrazów, granicach ich odczytywania i antropologicznych aspektach sztuki (2013).