Data publikacji w serwisie:

Między krajobrazem realnym a wyobrażonym: o relacjach geografii z filmem

Oddział Poznański Polskiego Towarzystwa Geograficznego zaprasza na spotkanie w formie on-line, które odbędzie się w czwartek 13 stycznia o godz. 18:00. W programie prelekcja Krzysztofa Stachowiaka pt.: „Między krajobrazem realnym a wyobrażonym: o relacjach geografii z filmem”.

Celem wykładu jest ukazanie roli filmu we współczesnym świecie i geograficznych konsekwencji sztuki filmowej. W XXI w. media odgrywają coraz większą rolę w społeczeństwie, a film jest jednym z najbardziej wpływowych z nich. Dociera do miliardów ludzi i kształtuje wyobrażenia dotyczące zarówno kwestii społecznych, jak i otaczającej nas przestrzeni. Na ekranie obserwujemy różne miejsca i krajobrazy, które choć udają prawdziwe, często są efektem realizacji twórczej wizji filmowców i tak naprawdę mają wyobrażony charakter. Prawdziwe miejsca stają się w ten sposób zapośredniczone medialnie. Powstaje zatem pytanie o to, jak kształtują się relacje między krajobrazem prawdziwym a wyobrażonym i przedstawionym na ekranie.

Geografia filmu próbuje badać te złożone relacje między miejscem i krajobrazem a filmem i ocenić, jak film wpływa na nasze wyobrażenia o przestrzeni, ale także na realną przestrzeń. Sprawę komplikuje fakt, że film nie tylko stanowi źródło rozrywki, ale ma również wymiar gospodarczy. Pokazany zatem zostanie także wpływ filmu na rozwój miast i regionów.

Krzysztof Stachowiak – pracownik naukowy i wykładowca na Wydziale Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jego badania dotyczą gospodarki kreatywnej (rola kultury i sektora kreatywnego w rozwoju gospodarczym miast i regionów), miast kreatywnych, ekonomicznych i przestrzennych mechanizmów działania branż kreatywnych (w szczególności branży filmowej), gospodarki opartej na wiedzy (innowacyjne regiony, klastry). Badania prowadził w Polsce i za granicą, jako wizytujący pracownik naukowy na uniwersytetach w Wielkiej Brytanii (University of Portsmouth, University of Birmingham), Finlandii (Helsinki School of Economics), Kanadzie (University of Toronto) i USA (Clark University). Jest autorem licznych publikacji poświęconych gospodarce kreatywnej oraz roli sektora kreatywnego w rozwoju miast i regionów. Obecnie jest kierownikiem międzynarodowego projektu „FilmInd – Indyjski przemysł filmowy jako czynnik nowych powiązań społeczno-ekonomicznych między Indiami a Europą” realizowanego ramach programu EqUIP (EU-India Platform for Social Sciences and Humanities).

Link do spotkania na platformie Ms Teams: Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

Szczegółowe informacje znajdują się także pod adresem: http://ptg.home.amu.edu.pl/

Serdecznie zapraszamy!