Data publikacji w serwisie:

Nadnotecki Instytut UAM w Pile wspiera utworzenie parku krajobrazowego

Nadnotecki Instytut UAM w Pile był współorganizatorem EkoPikniku „Szumią Bory Kujańskie”  w Kujankach nad jeziorem Borówno (27 czerwca 2021r.) - promującego projektowany Park Krajobrazowy Bory Kujańskie i otwierający sezon wakacyjny w Gminie Zakrzewo. Dr Paweł M. Owsianny i mgr Mateusz Gutowski - pracownicy pilskiej filii UAM są autorami opracowania będącego podstawą merytoryczną do przygotowanej przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwały powołującej pierwszy park krajobrazowy w północnej Wielkopolsce. Obszar Borów Kujańskich,  z cennymi siedliskami jezior i lasów, jest bowiem jednym z najważniejszych poligonów badawczych i dydaktycznych kształcenia studentów kierunku Gospodarka Wodna w Nadnoteckim Instytucie UAM w Pile.

Sprzyjająca pogoda oraz ciekawy program edukacyjny i rozrywkowy wydarzenia sprawiły, że wielu mieszkańców północnej Wielkopolski, jak również turystów, zdecydowało się spędzić niedzielne popołudnie nad jeziorem Borówno w malowniczych Borach Kujańskich. Choć wydarzenie to przyniosło uczestnikom sporo dobrej zabawy i rozrywki na otwarcie sezonu wakacyjnego, głównym celem organizacji tego wydarzenia było przybliżenie mieszkańcom i wszystkim zainteresowanym wiedzy na temat form ochrony przyrody, prezentacja zasobów przyrodniczych regionu, podniesienie świadomości ekologicznej, jak również omówienie planów utworzenia Parku Krajobrazowego Bory Kujańskie. Byłby to piętnasty park krajobrazowy w województwie wielkopolskim, pierwszy w północnej jego części. Powstanie parku przyczyni się do zachowania dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, wpłynie pozytywnie na atrakcyjność turystyczną  oraz pozwoli na ochronę wyjątkowych walorów przyrodniczych, historycznych, kulturowych i krajobrazowych rejonu Borów Kujańskich. Stworzenie marki - jaką ma park krajobrazowy - to również korzyści dla mieszkańców, szanse dla młodych oraz efektywna promocja Gminy Zakrzewo. Bory Kujańskie są jednym z najważniejszych przyrodniczo  i turystycznie miejsc w północnej Wielkopolsce.

Program EkoPikniku był zróżnicowany i każdy, bez względu na wiek, mógł znaleźć w nim coś dla siebie.  Przede wszystkim, w zakresie merytorycznym - odbył się szereg interesujących dyskusji prowadzonych przez dyrektora Nadnoteckiego Instytutu UAM w Pile Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, dra Pawła M. Owsiannego, które przybliżały wiedzę na temat istoty parków krajobrazowych, omawiały korzyści z powstania parku na terenie gminy, jak również pozwoliły bliżej poznać jego walory przyrodnicze  i kulturowe. Nadnotecki Instytut UAM w Pile wraz ze studentami kierunku Gospodarka Wodna przeprowadził warsztaty hydrobiologiczne i umożliwił obejrzenie przez mikroskopy organizmów mieszkających w wodach jeziora Borówno, zachęcając również do podjęcia studiów na tym kierunku.

Rzeczową wiedzą służyli również pracownicy Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego oraz Nadleśnictwa Złotów i Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile, którzy chętnie odpowiadali na pytania uczestników pikniku, zaś ich stanowiska były bogato wyposażone  w materiały informacyjne, a dzieci mogły uczestniczyć w warsztatach przyrodniczych. Archipelag Rozwoju ze Złotowa prowadził zajęcia żeglarskie na jachtach klasy „Optymist”, a Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe przeprowadziło pokazy ratownictwa wodnego, w tym nurkowego. Zainteresowaniem cieszyły się również warsztaty pszczelarskie poprowadzone przez autorkę książki  „Z głową w ulach” i miłośniczkę pszczół - Martę Konek.

Każdy chętny mógł również nieodpłatnie wypożyczyć kajak, czy też udać się na przejażdżkę łodzią motorową. Pracownicy Związku Gmin Krajny wszystkim tym, którzy przynieśli zużyte baterie, przekazywali sadzonki roślin. Dodatkowo, o poranku dla wszystkich chętnych możliwy był spacery  z ornitologiem i botanikiem, którzy przedstawili i omówili gatunki ptaków i roślin żyjące w Borach Kujańskich. Na scenie swoje umiejętności zaprezentowały wszystkie grupy Zespołu Pieśni i Tańca Rodlanie z Domu Polskiego - Centrum Idei Rodła w Zakrzewie, a  gwiazdą wieczoru był znany zespół szantowy Majtki Bosmana.

Organizatorami wydarzenia były Gmina Zakrzewo, Dom Polski - Centrum Idei Rodła, Nadnotecki Instytut UAM w Pile Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego przy współudziale Samorządu Województwa Wielkopolskiego, Związku Gmin Krajny w Złotowie, Lasów Państwowych - RDLP w Pile i Nadleśnictwa Złotów, Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Archipelagu Rozwoju ze Złotowa oraz stowarzyszenia Krok po kroku HSA w Pile.

Udział Nadnoteckiego Instytutu UAM w Pile w organizacji EkoPikniku Szumią Bory Kujańskie to wspaniała możliwość zaprezentowania działalności dydaktycznej i naukowej jednostki, promocja kierunku Gospodarka Wodna, a także podkreślenie roli społecznej jaką pełni filia Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na pograniczu Wielkopolski i Pomorza.

Oprac. Nadnotecki Instytut UAM w Pile

(fot. Paweł M. Owsianny, Mateusz Gutowski, Andrzej Ławniczak, Łukasz Ławrysz, arch. Gminy Zakrzewo)