Data publikacji w serwisie:

Nagroda im. Brücknera dla profesora UAM

Profesor Maciej Parkitny z Instytutu Filologii Polskiej UAM otrzymał prestiżową Nagrodę im. Aleksandra Brücknera w dziedzinie filologii i literatury za książkę "Nowoczesność Oświecenia. Studia o literaturze i kulturze polskiej drugiej połowy XVIII wieku", wydaną przez Wydawnictwo Naukowe UAM.

Nagrodę przyznała Polska Akademia Nauk i jest ona przyznawana raz na 3 lata.

Nagrodzoną książkę można zamówić na stronie Wydawnictwa Naukowego UAM: press.amu.edu.pl/pl/nowoczesnosc-oswiecenia-studia-o-literaturze-i-kulturze-polskiej-drugiej-polowy-xviii-wieku-4814.html