Data publikacji w serwisie:

Nagroda im. Profesora Adama Bielańskiego przyznana prof. Bogdanowi Marcińcowi

Rada Polskiej Akademii Umiejętności przyznała w roku 2022 prestiżową nagrodę im. Profesora Adama Bielańskiego Profesorowi Bogdanowi Marcińcowi za „Wybitne osiągnięcia w dziedzinie chemii i katalizy związków krzemu i nową strategię syntezy reagentów metaloorganicznych i (nano)materiałów”.

Nagroda im. Profesora Adama Bielańskiego utworzona została z inicjatywy środowiska naukowego Krakowa, reprezentowanego przez Polską Akademię Umiejętności, Uniwersytet Jagielloński, Akademię Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie oraz Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN im. Jerzego Habera. Jest ona przyznawana co dwa lata (od 2018 roku) za wybitne osiągnięcie w dziedzinie chemii.

W tym roku, a dokładnie 11 czerwca 2022 r. na uroczystym posiedzeniu Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie, nagroda została wręczona prof. Bogdanowi Marcińcowi – byłemu rektorowi UAM, członkowi Polskiej Akademii Nauk, laureatowi Polskiego Nobla, twórcy Fundacji UAM i Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego.

Zachęcamy do wysłuchania wykładu popularno-naukowego prof. Bogdana Marcińca pt. „Kataliza metalonieorganiczna – nowa strategia syntezy reagentów metaloorganicznych i (nano)materiałów”:

Profesorowi serdecznie gratulujemy!