Data publikacji w serwisie:

Nagroda imienia Willy’ego Aastrupa dla Anny Rutz

Anna Rutz, Pełnomocniczka ds. studentów z niepełnosprawnościami UAM, jako pierwsza w Polsce otrzymała nagrodę imienia Willy’ego Aastrupa za całokształt działań na rzecz dostępności.

Nagroda to medal z podobizną Willy'ego Aastrupa, duńskiego filozofa i wieloletniego dyrektora centrum Doradztwa i Wsparcia na Uniwersytecie w Aarhus, który swoją wiedzą i doświadczeniem przez niemal dwie dekady wspierał środowisko osób zaangażowanych w polskich uczelniach w procesy związane z dostępnością. Wyróżnienie ma także wymiar finansowy.

Nagroda jest przyznana za całokształt działań na rzecz dostępności, ale w szczególności za:

  • konsekwencję w tworzeniu i rozwijaniu skutecznych programów wsparcia edukacyjnego dla osób z niepełnosprawnościami oraz różnorodnymi potrzebami,
  • nieugiętą postawę w walce z wszelkimi barierami, a zwłaszcza przeciwstawianie się stereotypom związanym z niepełnosprawnością, tym wciąż obecnym w środowisku akademickim, jak i tym, które funkcjonują w społeczeństwie,
  • podejmowanie tematyki dyskryminacji krzyżowej – ze względu na niepełnosprawność, płeć i nieheteronormatywną orientację seksualną oraz odwagę w ujmowaniu się o prawa osób wielokrotnie dyskryminowanych,
  • za wierność ideałom zapisanym w Konwencji Organizacji Narodów Zjednoczonych o prawach osób z niepełnosprawnościami oraz nowoczesnemu podejściu do niepełnosprawności opartemu na prawach człowieka,
  • wreszcie, za swoistą poetykę życia i pracy, tak dla niej charakterystyczną, zaprzeczającą stereotypom związanym z niepełnosprawnością i emanowanie tą postawą na innych ludzi.

Fot. Edyta Szalacha