Data publikacji w serwisie:

Najnowsza książka prof. Marka Kwieka już dostępna

Właśnie ukazała się najnowsza publikacja autorstwa prof. Marka Kwieka, dyrektora Institute for Advanced Studies in Social Sciences and Humanities (IAS) na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Książka zatytułowana „Globalna nauka, globalni naukowcy” jest podsumowaniem ostatnich kilku lat pracy Profesora.

„Globalna nauka, globalni naukowcy” to pierwsza na polskim ryku publikacja, w której autor analizuje funkcjonowanie globalnej nauki pokazując:

  • skrajne nierówności indywidualnych osiągnięć naukowych i niesprawiedliwy rozkład produkcji wiedzy,
  • silne związki między dochodami naukowców i umiędzynarodowieniem nauki a produktywnością badawczą,
  • rosnące znaczenie międzynarodowych publikacji w krajowych systemach nauki,
  • różnicującą rolę badań w systemach szkolnictwa wyższego oraz
  • rolę różnic między mężczyznami i kobietami naukowcami w różnych wymiarach kariery akademickiej.

Wskazuje również na podstawową rolę dobrze przemyślanych fundamentów reform szkolnictwa wyższego we wspieraniu funkcjonowania polskich naukowców w światowym obiegu idei i innowacji. Pokazuje też, że do absorpcji globalnej wiedzy niezbędni są naukowcy – tylko oni są w stanie produkować globalną wiedzę i zarazem dokonywać jej przekładu na krajowe potrzeby.

Więcej informacji na temat publikacji znajdziesz na stronie Wydawnictwa Naukowego PWN.