Data publikacji w serwisie:

Największe konsorcjum humanistyczne DARIAH-PL z dofinansowaniem

DARIAH-PL (Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities) to największe konsorcjum humanistyczne w Polsce. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu należy do konsorcjum i dzięki temu będzie mógł korzystać z nowej puli środków na rozwój humanistyki. Konsorcjum uzyskało dofinansowanie projektu "Cyfrowa infrastruktura badawcza dla humanistyki i nauk o sztuce DARIAH-PL" w kwocie 99 800 000 zł!

Środki przyznano w ramach konkursu 4/4.2/2020 z Funduszy Europejskich Inteligentny Rozwój - zobacz wybrane projekty. Spośród 20 złożonych w terminie naboru wniosków 27 listopada 2020 r. do dofinansowania wybranych zostało 8 projektów. Łączna kwota dofinansowania ww. projektów wynosi 619 037 683,15 PLN.

Więcej o DARIAH-PL można znaleźć na stronie konsorcjum.