Data publikacji w serwisie:

Nauka przeciw pandemii

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu wspiera inicjatywę Nauka przeciw pandemii. Jest to inicjatywa zrzeszająca uznanych ekspertów ze środowiska naukowego, którzy zjednoczyli się na rzecz szerzenia rzetelnej informacji dotyczącej konieczności szczepień przeciw COVID-19 oraz innowacyjnych technologii zastosowanych w szczepionkach.

Działania realizowane w ramach przedsięwzięcia mają przyczynić się do zmiany niepokojących postaw społecznych i wesprzeć osiągnięcie odpowiedniego poziomu wyszczepialności populacji poprzez:

  • szerzenie zweryfikowanej, merytorycznej wiedzy o szczepieniach przeciw COVID-19;
  • edukowanie na temat zastosowania innowacyjnych technologii w szczepieniach przeciw COVID-19;
  • dostarczanie sprawdzonych informacji na temat zagadnienia przedstawicielom środowiska medycznego, mediom oraz szerzej ogółowi społeczeństwa;
  • wspieranie wszystkich działań zmierzających do świadomego poddawaniu się szczepieniu jak największej części społeczeństwa.

Na stronie naukaprzeciwpandemii.pl prezentowana jest treść Białej Księgi, która powstała aby wspierać osoby ze środowiska medycznego, które mają codzienny kontakt z pacjentami i są dla nich najczęściej pierwszym źródłem wiedzy. To także źródło wiedzy dla mediów oraz ogółu społeczeństwa, którzy poszukują popartej wiedzą medyczną faktów na temat szczepień przeciw COVID-19 i
typów stosowanych szczepionek.

Publikacja to pierwszy, tak kompleksowy, dokument przygotowany przez przedstawicieli nauki i medycyny praktycznej na rzecz edukacji i szerzenia rzetelnej informacji na temat szczepionek przeciw COVID-19.

Zobacz Białą Księgę (plik .pdf)