Data publikacji w serwisie:

Naukowcy UAM otrzymali finansowanie projektów badawczych w konkursie SONATA BIS 13

Naukowcy z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza  w Poznaniu otrzymają środki na finansowanie swoich projektów badawczych. To wynik konkursu SONATA BIS 13, którego zostali laureatami.
Prof. Mikołaj Lewandowski z Centrum Nanobiomedycznego UAM zrealizuje projekt pt. „Efekty transferu ładunku w katalizatorach jednoatomowych: w kierunku racjonalnego projektowania katalizatorów przemysłowych”.
Prof. Marcin Runowski z Wydziału Chemii UAM zajmie się projektem „Opracowanie nowych manometrów i termometrów optycznych opartych o lantanowce, działających w warunkach ekstremalnych ciśnienia i temperatury”.

W konkursie SONATA BIS naukowczynie i naukowcy mogą ubiegać się o środki na założenie nowego zespołu badawczego. To szansa na uzyskanie samodzielności przez naukowców w okresie od 5 do 12 lat po uzyskaniu stopnia doktora. Laureaci mogą zbudować zespół, który będzie pracować nad najbardziej ambitnymi projektami w obszarze badań podstawowych, przy zapewnieniu stabilnego finansowania na 36, 48 albo 60 miesięcy.