Data publikacji w serwisie:

Naukowcy UAM z grantem Uniwersalia 2.1

Uniwersalia 2.1 to jeden z konkursów ogłaszanych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Dotacje otrzymane w ramach tego modułu mają za zadnie finansować tłumaczenia na języki kongresowe oraz tłumaczenia publikacji najwybitniejszych monografii polskiej humanistyki w celu wprowadzania ich do międzynarodowego obiegu książki naukowej.

W konkursie udział wzięło 25 wniosków. Na podstawie rekomendacji  Rady Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, Minister Edukacji i Nauki zakwalifikował do finansowania 19 najlepiej ocenionych projektów na łączną kwotę 1 994 953,51 zł, w tym dwa z UAM:

  • „Praxis. An Exercise in Engaging Cultural Studies." dotyczy tłumaczenia książki prof. UAM dr hab. Agaty Skórzyńskiej z Instytutu Kulturoznawstwa
  • „Nowi Grecy. Historyzm polskich romantyków wobec narodzin Altertumswissenschaft” dotyczy tłumaczenia książki prof. UAM dr hab. Macieja Junkierta z Instytutu Filologii Polskiej.