Data publikacji w serwisie:

Naukowcy z UAM laureatami konkursu MINIATURA 6

Kolejnych czworo młodych naukowców z UAM otrzymało finansowanie w ramach szóstej edycji konkursu MINIATURA. Dzięki wsparciu Narodowego Centrum Nauki będą mogli podjąć działanie naukowe w formie badań wstępnych/pilotażowych, kwerendy lub stażu naukowego.

Poniżej lista laureatów z UAM:

  • dr Joanna Wolska, Wydział Chemii, Wpływ położenia grupy sulfonowej (-SO3H) w strukturze wysoko usieciowanych polimerów organicznych na ich aktywność katalityczną w reakcjach estryfikacji, badania wstępne/pilotażowe.
  • dr Agnieszka Czapik, Wydział Chemii, Chiralne poliaminowe i poliiminowe związki makrocykliczne jako sita molekularne, badania wstępne/pilotażowe.
  • dr Michał Antkowiak, Wydział Fizyki, Modelowanie i projektowanie nanomagnetyków molekularnych o określonych właściwościach, staż naukowy.
  • dr Michał Piepiórka Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa, Kino popularne schyłkowego PRL-u na przykładzie „Cudownego dziecka”, kwerenda.

Celem konkursu MINIATURA jest wspieranie działań naukowych prowadzących do przygotowania przyszłego projektu badawczego planowanego do złożenia w konkursach NCN lub innych konkursach ogólnokrajowych i międzynarodowych. W konkursie można uzyskać środki finansowe w wysokości od 5 000 do 50 000 zł na realizację działania naukowego trwającego do 12 miesięcy. Nabór wniosków trwa do 31 lipca 2022 r. do godz. 16.00. Więcej informacji znaleźć można na stronie Narodowego Centrum Nauki.

Laureatom serdecznie gratulujemy!