Data publikacji w serwisie:

Naukowcy z UAM laureatami konkursu POLONEZ BIS 1

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki pierwszego konkursu POLONEZ BIS. Wśród laureatów znalazło się czworo naukowców z UAM: dr Katarzyna Maria Janic, dr hab. Maciej Maurycy Łałowski, dr Valentin Journé oraz dr Sanjay Sahare.

POLONEZ BIS to konkurs na 24-miesięczne projekty badawcze realizowane przez naukowców przyjeżdzających z zagranicy. Celem konkursu jest rozwój kariery naukowców poprzez wsparcie ich międzynarodowej mobilności oraz finansowanie ambitnych projektów badawczych realizowanych w najlepszych polskich ośrodkach.

W rozstrzygniętym właśnie pierwszym konkursie POLONEZ BIS złożono w sumie 151 wniosków, z czego 50 projektów zostało zakwalifikowanych do finansowania. Zrealizowanych zostanie 27 projektów z zakresu nauk ścisłych i technicznych, 14 z dziedziny nauk humanistycznych społecznych i o sztuce oraz 9 z dziedziny nauk o życiu.

Wśród laureatów znaleźli się naukowcy z UAM:

  • dr Katarzyna Maria Janic, Wydział Neofilologii, Gramatyczna ikoniczność języka: międzyjęzykowe studium konstrukcji, w których dopełnienie traci status głównego argumentu,
  • dr hab. Maciej Maurycy Łałowski, Wydział Biologii, Analiza multiomiczna komórek iPSC oraz komórek trzustki otrzymanych od pacjentów z atypową dr cukrzycą - klucz do poznania ich funkcji,
  • dr Valentin Journé, Wydział Biologii, Rola dynamiki zasobów w kształtowaniu globalnej zmienności w potencjale reprodukcyjnym lasów,
  • dr Sanjay Sahare, Wydział Fizyki, Samodzielne, półprzezroczyste fotoogniwa perowskitowe na bazie nanopapieru z materiałem 2D-MXene oraz dynamika nośników ładunku w tych układach.

Narodowe Centrum Nauki i Komisja Europejska przyznały łącznie 48 mln zł na sfinansowanie projektów.

Laureatom serdecznie gratulujemy!

Grafika: Strona internetowa konkursu POLONEZ BIS