Data publikacji w serwisie:

Naukowcy z UAM wśród laureatów konkursu MINIATURA 6

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło kolejną listę laureatów w konkursie MINIATURA 6. Wśród nagrodzonych znalazło się czterech naukowców z UAM.

W ramach konkursu MINIATURA 6 naukowcy mogli ubiegać się o środki na badania wstępne, pilotażowe, kwerendy oraz staże naukowe i wyjazdy konsultacyjne. Łączna kwota przeznaczona na realizację działań, które znalazły się na drugiej liście rankingowej, to niemal 2,7 mln zł.

Lista laureatów z UAM:

  • dr inż. Adam Tadeusz Glinka z Wydziału Fizyki „Dynamika relaksacji stanów wzbudzonych kompleksów Cu(I) w środowisku fazy amorficznej i krystalicznej”,
  • dr Joanna Szpotkowska z Wydziału Biologii „Rola peroksydazy glutationowej 2 w rozwoju ludzkiej trzustki”,
  • dr hab. Anna Dmowska z Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych „Analiza i wizualizacja przestrzennego rozkładu segregacji i zróżnicowania rasowego z wykorzystaniem metody analizy krajobrazu rasowego”,
  • dr Monika Stanisława Skrobańska z Wydziału Chemii „Wpływ podstawników tiouracylu na sposób kompleksowania jonów galu”.

Laureatom serdecznie gratulujemy!