Data publikacji w serwisie:

Naukowcy z UAM wśród laureatów konkursu MINIATURA 7

Narodowe Centrum Nauki opublikowało pierwszą listę rankingową konkursu MINIATURA 7. Wśród nagrodzonych, którzy otrzymają finansowanie badań, znalazło się 3 naukowców z UAM.

Do finansowania wyłonionych zostało 49 wniosków na łączną kwotę ponad 2 mln złotych. Laureaci będą mogli przeznaczyć środki na: badania wstępne, pilotażowe, kwerendy, staże naukowe oraz wyjazdy badawcze i konsultacyjne.

Poniżej prezentujemy listę nagrodzonych z UAM:

  • dr inż. Adam Kubiak z Wydziału Chemii – „Nowatorska, indukowana diodami LED strategia fotoosadzania nanocząstek złota i platyny na powierzchni TiO2 - wyjaśnienie wpływu parametrów źródła światła”,
  • dr Maciej Ratajczyk z Wydziału Neofilologii – „Hebrajskojęzyczna syjonistyczna prasa partyjna z okresu międzywojennego wydawana w Warszawie (1918-1939) - kwerenda biblioteczna”,
  • dr Klaudia Gołębiowska z Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa – „Granica polsko-białoruska: analiza interakcji z przemytnikami ludzi w nieuregulowanych migracjach”.

Pełna lista rankingowa dostępna jest na stronie Narodowego Centrum Nauki.

Laureatom serdecznie gratulujemy!