Data publikacji w serwisie:

Naukowcy z UAM wśród laureatów konkursu MINIATURA 7

Narodowe Centrum Nauki opublikowało drugą listę rankingową konkursu MINIATURA 7. Wśród nagrodzonych, którzy otrzymają finansowanie badań, znalazło się 5 naukowców z UAM.

Do finansowania wyłonionych zostało 69 wniosków na łączną kwotę ponad 2,5 mln złotych. Laureaci będą mogli przeznaczyć środki na: badania wstępne, pilotażowe, kwerendy, staże naukowe oraz wyjazdy badawcze i konsultacyjne.

Poniżej prezentujemy listę nagrodzonych z UAM:

  • dr Karolina Klejnich-Kruk z Wydziału Prawa i Administracji – „Automatyzacja decyzji sądowych w sprawach karnych”,
  • dr Sebastian Kubicki z Wydziału Neofilologii – „Polemika z judaizmem rabinicznym i chrześcijaństwem karaimskiego uczonego końca I Rzeczypospolitej Szełomo syna Aharona - kwerenda biblioteczna w Jerozolimie”,
  • dr Roksana Kruć-Fijałkowska z Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych – „Ocena występowania mikroplastiku w wodach przeznaczonych do spożycia ujmowanych z infiltracyjnych ujęć wód”,
  • dr Karolina Baranowska z Wydziału Anglistyki – „Związek między drugim i trzecim językiem obcym: Wpływ systematycznej ekspozycji na filmy ze ścieżką dźwiękową w języku drugim i napisami w języku trzecim na wysiłek poznawczy, rozwój słownictwa, oraz płynność w mówieniu w obu językach”,
  • dr inż. Maciej Główczyński z Wydziału Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej – „Mobilne rzeczywistości mieszane (MMR) w środowisku miejskim jako komponent procesu cyfrowego wytwarzania miejsc”.

Pełna lista rankingowa dostępna jest na stronie Narodowego Centrum Nauki.

Laureatom serdecznie gratulujemy!