Data publikacji w serwisie:

Naukowcy z UAM wśród laureatów Medali i Nagród PTChem

W dniach 13-17 września br. w Łodzi odbył się 63. Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Podczas tego wydarzenia dwóch profesorów z Wydziału Chemii – prof. dr hab. Henryk Koroniak oraz prof. dr hab. Wiesław Wasiak – zostało odznaczonych Medalami PTChem. Nagrodzono również pracę magisterską absolwenta Wydziału Chemii, a obecnie doktoranta Szkoły Doktorskiej UAM – mgr. Adriana Walkowiaka.

Medalem Stanisława Kostaneckiego za wybitne osiągnięcia w chemii organicznej odznaczony został prof. dr hab. Henryk Koroniak. Za wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie chemii analitycznej Medal imienia Wiktora Kemuli przyznano prof. dr. hab. Wiesławowi Wasiakowi. Mgr Adrian Walkowiak otrzymał nagrodę za wyróżnioną pracę magisterską pt. „Katalizatory złotowe bazujące na zeolitach Beta, Nb/Beta i Ce/Beta – wpływ metod preparatyki na właściwości powierzchni” obronioną w roku 2020.

Laureatom serdecznie gratulujemy!


Chcesz dowiedzieć się więcej? Odwiedź stronę internetową Wydziału Chemii UAM.