Data publikacji w serwisie:

Naukowczynie z UAM laureatkami SONATINY 5

Dr Agnieszka Eleonora Zwolińska z Wydziału Biologii i  mgr Ruxandra Ana z Wydziału Antropologii i Kulturoznawstwa zostały laureatkami tegorocznej edycji konkursu Narodowego Centrum Nauki.

W piątej edycji konkursu badacze otrzymają 34 mln zł na badania i staże w prestiżowych ośrodkach zagranicznych.

Naukowczyni z Wydziału Antropologii i Kulturoznawstwa - Ruxandra Ana - otrzyma finansowanie projektu pt. "Pomiędzy prekaryjnością a prestiżem. Praca migrantów w branży tanecznej w dobie kryzysu".

Dr Agnieszka Eleonora Zwolińska z Wydziału Biologii otrzyma finansowanie projektu pt. "Czynniki wpływające na efektywne przenoszenie i rozprzestrzenianie się fitoplazm w środowisku na przykładzie organizmu 'Ca. Phytoplasma asteris'”.

W tegorocznej edycji konkursu Sonatina młodzi badacze złożyli 160 wniosków na łączną kwotę ponad 100 mln zł. Komisja konkursowa zakwalifikowała do realizacji 52 z nich. Przyznane granty pokryją koszty pełnoetatowego zatrudnienia laureatów w polskich jednostkach naukowych, realizacji badań podstawowych i aplikacyjnych oraz trwających od 3 do 6 miesięcy staży zagranicznych.

Wnioski zostały złożone w trzech grupach: nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce; nauk ścisłych i technicznych oraz nauk o życiu. Najwięcej wniosków, bo aż 63, złożono w grupie nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce. Finansowanie o wartości ponad 10,6 mln zł uzyskało 20 z nich. W naukach ścisłych i technicznych zgłoszono 61 propozycji projektów, spośród których 20 otrzymało granty w kwocie ponad 12,5 mln zł. W przypadku nauk o życiu do NCN wpłynęło 36 wniosków, 12 z nich przyznano środki w wysokości powyżej 10,7 mln zł.

Po zakończeniu realizacji grantów naukowcy będą mogli starać się o finansowanie projektów w konkursie SONATA dla bardziej doświadczonych doktorów, czy SONATA BIS, który umożliwia utworzenie nowego zespołu badawczego.