Data publikacji w serwisie:

Nominacja do konkursu Popularyzator Nauki 2021

Dział Edukacji Ogrodu Botanicznego UAM znalazł się w finale konkursu Popularyzator Nauki 2021 w kategorii „Zespół”. Konkurs organizowany jest przez serwis Nauka w Polsce Polskiej Agencji Prasowej we współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Do 17. edycji konkursu Popularyzator Nauki do redakcji serwisu Nauka w Polsce napłynęło blisko 80 regulaminowych zgłoszeń. Kapituła konkursowa pierwszego stopnia wyłoniła 23 finalistów, którzy są w tym roku nominowani do nagrody w pięciu kategoriach: Animator, Instytucja, Naukowiec, Zespół. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 3 grudnia 2021.

Więcej informacji