Data publikacji w serwisie:

Nowatorska technologia naukowców z UAM może pomóc oczyścić kórnickie jeziora

Nowatorska technologia naukowców z UAM może pomóc oczyścić kórnickie jeziora. Porozumienie w tej sprawie podpisali Prorektor prof. Michał Banaszak i Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik Przemysław Pacholski.

Prof. Zygmunt Młynarczyk, dr inż. Grzegorz Borkowski oraz mgr inż. Adam Młynarczyk opracowali i opatentowali nowatorską technikę oczyszczania wody. Wynalazek polega na zastosowaniu bariery oddzielającej oczyszczany fragment kąpieliska od pozostałej części zbiornika lub cieku wodnego. Bariera ogranicza dopływ zanieczyszczonych wód do wydzielonej strefy kąpieliska oraz zatrzymuje dopływ zakwitów glonów. Woda w kąpielisku zostanie oczyszczona w systemie zlokalizowanym w pobliżu wydzielonego fragmentu akwenu.