Data publikacji w serwisie:

Nowe konkursy w ramach programu ID-UB właśnie wystartowały

6 września uruchomione zostały dwa konkursy w ramach projektu „Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza”. To konkurs 29:  „Konferencje naukowe- wsparcie udziału naukowców i doktorantów w prestiżowych konferencjach naukowych oraz konkurs 30: „Mobilność”.

Wsparcie w ramach konkursu 029 „Konferencje naukowe” ma na celu  stymulowanie kadry badawczej i badawczo-dydaktycznej oraz doktorantów do aktywnego udziału w wybranych, prestiżowych konferencjach naukowych prowadzonych zarówno w formie tradycyjnej jak i zdalnej.

Ogłoszenie o konkursie

Konkurs 030 „Mobilność” obejmuje realizację następujących zadań projektowych:

  • Wsparcie umiędzynarodowienia UAM – przyjazdy wybitnych zagranicznych naukowców w ramach programów UAM Excellence Visiting Post-Doctoral Researchers oraz UAM Excellence Visiting Professors,
  • Wsparcie umiędzynarodowienia kadry UAM - wyjazdy zagraniczne w ramach programu – International Junior and Senior Exchange.

Ogłoszenie o konkursie

Nastąpiła także aktualizacja w konkursie 023 i od 6 września trwa także nabór do konkursu "Szkolenia i warsztaty międzynarodowe":

  • Dofinansowany będzie udział w  prestiżowych, międzynarodowych szkoleniach lub warsztatach naukowych, prowadzonych zarówno w formie tradycyjnej, jak i zdalnej;
  • Wysokość dofinansowania - do 5.000,00 zł/szkolenie lub warsztaty, obejmuje  m.in. opłatę za szkolenie/warsztaty, opłatę rejestracyjną w formie zdalnej, pozostałe koszty bezpośrednio związane ze szkoleniem lub warsztatami z wyłączeniem sprzętu technicznego).