Data publikacji w serwisie:

Nowi członkowie PAN i AMU PAN

3 grudnia 2021 r. Zgromadzenie Ogólne Polskiej Akademii Nauk dokonało wyboru członków rzeczywistych i członków korespondentów PAN oraz członków Akademii Młodych Uczonych PAN. Wśród nominowanych znaleźli się naukowcy z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Nowym członkiem korespondentem w Wydziale I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN został prof. dr hab. Michał Buchowski, dyrektor Instytutu Antropologii i Etnologii UAM.

Do grona członków Akademii Młodych Uczonych w Wydziale II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN dołączył dr hab. Michał Bogdziewicz (Wydział Biologii UAM). W Wydziale III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi PAN taką nominację otrzymali: prof. UAM dr hab. Anna Dyrdał (Wydział Fizyki UAM) oraz prof. UAM dr hab. Arkadiusz Marek Tomczyk (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM).

Członkowie PAN wybierani są spośród uczonych, którzy wyróżniają się szczególnym dorobkiem naukowym i autorytetem oraz posiadają nieposzlakowaną opinię. O członkostwo w AMU mogą starać się osoby, które nie ukończyły 38. roku życia, mają co najmniej stopień naukowy doktora i wyróżniają się wybitnymi osiągnięciami badawczymi oraz działalnością upowszechniającą naukę.

Status członka przysługuje nowo wybranym osobom od 1 stycznia 2022 r.

Więcej informacji wraz z pełną listą członków PAN znajdziesz na stronie internetowej Polskiej Akademii Nauk.