Data publikacji w serwisie:

Nowości od Wydawnictwa Naukowego UAM

Prezentujemy najnowsze pozycje od Wydawnictwa Naukowego UAM. Nowa oferta w szczególności zainteresuje osoby pasjonujące się podróżami, historią, socjologią czy też pedagogiką.

Wydawnictwo Naukowe UAM jest jednym z największych i najważniejszych wydawnictw uczelnianych w Polsce. Jego początki sięgają 1920 r., a od 1962 r. funkcjonuje pod obecną nazwą jako jednostka ogólnouczelniana Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Misją Wydawnictwa jest wspieranie społeczności akademickiej, zarówno pracowników, jak i studentów, w promowaniu polskich dokonań naukowych w kraju i za granicą.

Profil wydawniczy to przede wszystkim monografie naukowe (ukazujące się na przestrzeni lat w 50 seriach tematycznych), podręczniki, skrypty, słowniki, a także 25 czasopism naukowych (również w językach obcych).

Wydawnictwo publikuje rocznie średnio 200 tytułów. Poniżej przedstawiamy najnowsze z nich.

 1. MEMORIA UNIVERSITATIS Upamiętnienia uczonych poznańskiego Uniwersytetu w latach 1919-2019
 2. Okładka książki "MEMORIA UNIVERSITATIS"

  Autor: Magdalena Król, Danuta Zydorek (współpraca)

  Publikacja powstała z okazji jubileuszu setnej rocznicy powołania do życia Uniwersytetu w Poznaniu. Zestawiono w niej upamiętnienia uczonych związanych z Uniwersytetem od jego powstania do roku 2019.  Zawiera ponad dwieście biogramów uczonych wraz z opisami upamiętniających ich komemoracji i odczytami inskrypcji.

  Dowiedz się więcej

 3. Paweł Edmund Strzelecki. Podróżnik – odkrywca – filantrop
 4. Okładka książki "Paweł Edmund Strzelecki. Podróżnik – odkrywca – filantrop"

  Autor: Lech Paszkowski

  Paweł Edmund Strzelecki urodził się w 1797 r. w Głuszynie (obecnie część Poznania). Był podróżnikiem, geologiem, badaczem i odkrywcą. Pierwsze rozdziały książki opisują okres dzieciństwa i młodości Strzeleckiego, kolejne opowiadają o podróżach po kraju i świecie (obie Ameryki, Wyspy Oceanii, Australia, Europa) oraz o misji humanitarnej w Irlandii. Ostatnie rozdziały przedstawiają mało znany okres życia Strzeleckiego w Londynie, w którym podróżnik bywał w towarzystwie arystokratów, ministrów i magnatów.

  Książka dostępna jest w formie drukowanej oraz jako plik pdf.

  Dowiedz się więcej

 5. Program Edukacyjny KRUK. Tajemnice ścieżek kształcenia kompetencyjnego
 6. Okładka e-booka "Program Edukacyjny KRUK. Tajemnice ścieżek kształcenia kompetencyjnego"

  Autor: Iwona Kukowka, Paweł M. Owsianny (red.)

  Publikacja porusza szeroko i niekonwencjonalnie problematykę kształcenia kompetencji miękkich młodzieży. Jej wyjątkowość polega na tym, iż oprócz niebanalnych programów i scenariuszy zajęć, zawiera także bardzo wnikliwe i odkrywcze refleksje uczniów oraz nauczycieli uczestniczących w Programie Edukacyjnym KRUK.

  Dowiedz się więcej

 7. Historia, manipulacja i trauma. Przypadek Katalonii
 8. Okładka książki "Historia, manipulacja i trauma. Przypadek Katalonii"

  Autor: Filip Kubiaczyk

  Autor proponuje analizę narracji o przeszłości Katalonii, przede wszystkim o jej relacjach z Hiszpanią, które w katalońskim dyskursie przedstawiane są w taki sposób, by świadomość historyczna Katalończyków kształtowała się w kategoriach krzywd. Skupianie się na kwestii „bycia ofiarą” umożliwia budowanie poczucia wspólnotowego przez celebrowanie traumy historycznej. Tym samym mamy tu do czynienia nie tyle z historią jako krytycznym namysłem nad przeszłością, ile z historią pamięci.

  Książka dostępna jest w formie drukowanej oraz jako plik pdf.

  Dowiedz się więcej

 9. Rzecznictwo wybranych problemów społecznych z perspektywy socjologicznej

Okładka książki "Rzecznictwo wybranych problemów społecznych z perspektywy socjologicznej"

Autor: Ryszard Necel

Książka dotyczy zaangażowania organizacji pozarządowych i przedstawicieli instytucji pomocy społecznej w rzecznictwo praw społecznych. Jest to socjologiczna analiza praktyk społecznych podejmowanych w imię praw i interesów osób zagrożonych wykluczeniem społecznym: osób z niepełnosprawnością, długotrwale chorych oraz doświadczających przemocy domowej. Książka, mimo że pisana z perspektywy socjologicznej, może być wartościową pozycją dla wszystkich zainteresowanych praktyką działań pomocowych w zakresie ochrony praw społecznych.

Dowiedz się więcej

Zachęcamy do bliższego zapoznania się z wyżej wymienionymi publikacjami, które zakupić/pobrać można na stronie Wydawnictwa Naukowego UAM.