Data publikacji w serwisie:

Oświadczenie członków Komisji ds. przeciwdziałania dyskryminacji UAM

Jako członkowie Komisji ds. przeciwdziałania dyskryminacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu stanowczo protestujemy przeciwko stosowaniu przez niektóre środowiska społeczne i polityczne języka nienawiści wobec osób LGBT+. Słowa wypowiadane w przestrzeni publicznej powinny cechować się troską o dobro wszystkich obywateli, a nie stygmatyzować ich i eliminować ze wspólnoty. Jest to szczególnie przykre i intelektualnie zawstydzające, gdy tego typu stwierdzenia padają z ust osób legitymujących się stopniami naukowymi. W środowisku akademickim Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza należy eliminować jakiekolwiek formy dyskryminacji ze względu na płeć, wiek, orientację seksualną, narodowość, pochodzenie etniczne, światopogląd czy przekonania polityczne. Wspieranie działań prorównościowych uważamy za niezwykle ważne dla wzmacniania naszej wspólnoty i rozwoju kapitału społecznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jako naukowcy, doktoranci, studenci i pracownicy jednej z wiodących w kraju uczelni powinniśmy nie tylko prowadzić badania, rozwijać nowoczesne formy kształcenia, doskonalić zarządzanie uczelnią, ale także określać standardy zachowań oparte na wysokiej kulturze osobistej, otwartości i przeciwstawianiu się dyskryminacji. Są to działania kluczowe z punktu widzenia interesów naszego Uniwersytetu, budowania jego marki, pozycji w świecie akademickim, ale także wewnętrznej spójności.

Przewodniczący: prof. dr hab. Robert Kmieciak

Członkowie: prof. dr hab. Zbigniew Drozdowicz

prof. dr hab. Katarzyna Kuczyńska-Koschany

mgr Ewa Orzechowska