Data publikacji w serwisie:

Oświadczenie środowiska akademickiego w związku z agresją Rosji na Ukrainę

Oświadczenie środowiska akademickiego w związku z agresją Rosji na Ukrainę

W związku z agresją zbrojną Rosji na Ukrainę i brutalnym złamaniem umów międzynarodowych oraz standardów obowiązujących w cywilizowanym świecie, polskie środowisko akademickie stanowczo potępia napaść na naszego sąsiada i używanie wobec niego przemocy.

Wyrażamy pełną solidarność z całym narodem ukraińskim i poparcie dla Ukrainy jako suwerennego państwa, oraz deklarujemy wszelką możliwą pomoc w tych ciężkich chwilach. Jednocześnie apelujemy do władz Ministerstwa Edukacji i Nauki o uruchomienie we współpracy z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej specjalnych środków, w tym prawnych, na wsparcie dla ukraińskich naukowców, doktorantów i studentów, którzy wyrażą chęć kontynuowania swojej działalności w polskich uczelniach.

Polskie środowisko akademickie będzie jeszcze bardziej intensyfikować i rozwijać współpracę we wszelkich postaciach z naszymi ukraińskimi partnerami akademickimi.

prof. Arkadiusz Mężyk Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich

prof. Marcin Pałys Przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego

prof. Jerzy Duszyński Prezes Polskiej Akademii Nauk

prof. Dariusz Surowik Przewodniczący Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych

prof. Waldemar Tłokiński Przewodniczący Konferencja Rektorów Zawodowych Szkół Polskich

Jarosław Olszewski Przewodniczący Krajowej Reprezentacji Doktorantów

dr Igor Kilanowski Przewodniczący Rady Młodych Naukowców 

Mateusz Grochowski Przewodniczący Parlamentu Studentów RP