Data publikacji w serwisie:

Pełnomocnik Rektora ds. równego traktowania zaprasza na szkolenie

„Przeciwdziałanie mobbingowi w środowisku akademickim” to jedno ze szkoleń przygotowanych przez Pełnomocnika Rektora ds. równego traktowania. Szkolenie odbędzie się 25 maja 2022 r. (godz. 9.00 – 11.00) w siedzibie Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 5, sala 121.

Funkcja Pełnomocnika Rektora ds. równego traktowania pełniona jest obecnie prof. Roberta Kmieciaka. Pełnomocnik stoi na czele Komisji ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji, która zajmuje się przypadkami nierównego traktowania m.in. ze względu na płeć, orientację seksualną, wiek, pochodzenie etniczne, wyznanie, poglądy polityczne czy przynależność związkową.

Celem szkolenia jest omówienie problematyki mobbingu, który stanowi niezwykle poważne zagrożenie dla prawidłowego kształtowania relacji międzyludzkich w miejscu pracy. Punktem wyjścia podjętych rozważań będzie zakres pojęciowy mobbingu oraz rozumienie zasady równości w prawie pracy. W dalszej kolejności przeanalizowany zostanie problem zakazu dyskryminacji i przesłanek jej występowania, a także kwestia roszczeń pracownika z tytułu naruszenia tego zakazu przez pracodawcę. Ważnym elementem szkolenia będzie ponadto zwrócenie uwagi na wynikające z przepisów prawa obowiązki pracodawcy w zakresie przeciwdziałania mobbingowi.

Szkolenie poprowadzi prof. dr hab. Anna Musiała – prawniczka, specjalistka w dziedzinie prawa pracy związana z Katedrą Prawa Pracy UAM, autorka cenionych monografii z tego zakresu.