Data publikacji w serwisie:

Plan zapobiegania skutkom kryzysu energetycznego

Szanowni Państwo,

od kilku tygodni wszyscy z niepokojem obserwujemy skutki kryzysu energetycznego oraz inflacji. Dotykają one nie tylko naszych domów, ale także Uniwersytetu. Rosną zatem koszty funkcjonowania Uczelni, spowodowane m.in. drogimi nośnikami energii, najwyższą od 25 lat inflacją czy wzrostem płacy minimalnej, przy względnie stałej wysokości subwencji otrzymywanej z budżetu Państwa. Dodatkowo, uchwalona w październiku 2023 roku ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w związku z sytuacją na rynku, wprowadziła obowiązek 10% zmniejszenia zużycia energii elektrycznej przez jednostki sektora finansów publicznych. Stajemy zatem przed poważnym wyzwaniem: wzrostem cen, skutkującym większymi kosztami codziennego funkcjonowania Uczelni oraz koniecznością zredukowania ilości prądu pobieranego przez UAM.

Starając się wyzwaniu temu sprostać, podjęliśmy, we współpracy z Dziekanami, prace nad stworzeniem swoistej, oszczędnościowej strategii. Projektując kolejne działania, staraliśmy się połączyć je z troską o nasze środowisko, o rozwiązania sprzyjające ekologii, ochronie klimatu, ograniczeniu zużycia surowców. Przedstawiamy dziś Państwu Plan zapobiegania skutkom kryzysu energetycznego, wdrożony do stosowania zarządzeniem nr 275/2022/2023 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 28 listopada 2022 roku (https://bip.amu.edu.pl/__data/assets/pdf_file/0015/407040/ZR-275-2022-2023-Zal.pdf).

Jestem przekonana, że solidarne wdrożenie i przestrzeganie przez nas wszystkich przedstawionych w Planie wytycznych umożliwi całej naszej społeczności przejście przez trudny okres zawirowań.  Co więcej: będzie także kolejnym krokiem na drodze rozwoju Uniwersytetu zaangażowanego, włączającego się w działania proklimatyczne i proekologiczne. Ten kierunek będziemy starali się rozwijać, bez względu na sytuację ekonomiczną.

Bardzo proszę wszystkich Państwa: Pracowniczki i Pracowników, Studentki i Studentów, Doktorantki i Doktorantów o zapoznanie się z dokumentem i zastosowanie się do proponowanych w nim rozwiązań. Każdy z nas może przyczynić się do oszczędności ekonomicznych i ekologicznych: wyłączając światło, rezygnując z drukowania zbędnych dokumentów, skręcając kurek kaloryfera przy wyjściu z pracy, zmieniając swoje codzienne przyzwyczajenia – z wygodniejszych na bardziej odpowiedzialne. Od takich drobnych gestów zależy powodzenie wielkich planów – zaczynamy zatem od nich. Dlatego np. rektorzy nie będą w tym roku wysyłać papierowych kartek świątecznych, a życzenia – niemniej ciepłe i serdeczne – przekażemy zarówno Państwu jak i Przyjaciołom Uczelni droga mailową.

Już dziś serdecznie dziękuję wszystkim Państwu za zaangażowanie w realizację Planu, który będziemy udoskonalać i rozwijać dla dobra UAM i przyszłości.

Prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska

Rektor