Data publikacji w serwisie:

Pobierz pierwszy numer Biuletynu LAS

Ukazał się pierwszy numer Biuletynu kierunku Liberal Arts and Sciences. Na jego łamach autorzy informują o wydarzeniach związanych funkcjonowaniem kierunku oraz wiedzą na temat idei liberal arts.