Data publikacji w serwisie:

Ponad 55 mln zł dla projektu DARIAH-PL w ramach KPO

Projekt Cyfrowa Infrastruktura Badawcza dla Humanistyki i Nauk o Sztuce DARIAH-PL, którego liderem jest Instytut Podstaw Informatyki PAN, a jednym z członków konsorcjum UAM, znalazł się na pierwszym miejscu listy rankingowej przedsięwzięć wybranych do wsparcia w ramach Inwestycji A2.4.1 KPO (finansowanie infrastruktury badawczej).

Prace nad wnioskiem ze strony UAM koordynowała prof. UAM dr hab. Katarzyna Klessa. Uczestnikami projektu w UAM są zespoły z Wydziału Neofilologii, Wydziału Anglistyki, Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej, Wydziału Nauk o Sztuce i Wydziału Matematyki i Informatyki. Rolę kierownika projektu w UAM w okresie 2024-2025 pełni dr Brygida Sawicka-Stępińska z Wydziału Neofilologii. W Komitecie Sterującym DARIAH-PL przedstawicielką UAM jest Prorektorka ds. nauki, prof. dr hab. Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk. Całkowita rekomendowana kwota wsparcia dla konsorcjum wynosi 57 637 042,87 zł, z czego wartość całkowita projektu dla UAM to 2 188 406,98 zł.

Lista rankingowa: https://opi.org.pl/kpo/wp-content/uploads/2024/05/Lista-rankingowa-IA-wybrane-akc.pdf  
O wynikach konkursu: https://opi.org.pl/kpo/zakonczenie-oceny-wnioskow-przedsiewziec-z-pmib-nabor-i-i-ii/

DARIAH-PL jest projektem rozwojowym realizowanym przez największe konsorcjum humanistyczne w Polsce w celu zbudowania badawczej infrastruktury humanistyki cyfrowej Dariah.lab. Celem infrastruktury jest rozszerzenie zakresu prowadzonych w Polsce badań z dziedziny humanistyki i nauk o sztuce, zarówno w kontekście czysto naukowym, jak również w obszarze zastosowań w gospodarce.

Odwiedź stronę projektu DARIAH-PL i dowiedz się więcej!