Data publikacji w serwisie:

Powstanie ogród klimatyczny przy Collegium Geographicum

Demonstracyjny ogród klimatyczny powstanie do końca roku przy Collegium Geographicum UAM. Koncepcja powstania edukacyjnego ogrodu klimatycznego jest pokłosiem projektu TeRRIFICA (Territorial RRI Fostering Innovative Climate Action) realizowanego na Wydziale Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej.

Idea edukacji poprzez demonstrowanie rozwiązań pozwalających się adaptować do zmian klimatu narodziła się podczas warsztatów i szkoły letniej realizowanej przez zespół projektu TeRRIFICA.

Koncepcja ogrodu została przygotowana na podstawie projektów opracowanych przez studentów. Ogród ma być nie tylko dostępny dla studentów i pracowników, jako element realizowanych zajęć, ale również ma być dostępny dla mieszkańców. Dodatkową funkcją demonstracyjnego ogrodu klimatycznego ma być stworzenie przyjaznego miejsca odpoczynku dla studentów w przerwach od zajęć. Ogród zostanie zrealizowany do końca 2023 roku. Projekt otrzymał także wsparcie finansowe Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.