Data publikacji w serwisie:

Poziom zaszczepienia przeciwko COVID-19 na UAM

Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy (OPI PIB) na podstawie danych przekazanych przez Ministerstwo Zdrowia udostępnił statystyki dotyczące poziomu zaszczepienia przeciwko COVID-19 studentów, doktorantów oraz pracowników uczelni wyższych, zarejestrowanych w systemie POL-on. Wynika z nich, że dotąd na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zaszczepiło się: 93% pracowników, 90% doktorantów, 82% studentów.

- To dobry wynik, który pozwala z nadzieją patrzeć na drugi semestr tego roku akademickiego. Liczę, że będziemy mogli kontynuować naukę w salach dydaktycznych, choć oczywiście zależy to od sytuacji w kraju. Dziękuję wszystkim, którzy podjęli decyzję o zaszczepieniu się. Jestem przekonana, że w tej chwili nie ma innej metody, która dawałaby szansę na powrót do normalnego funkcjonowania uczelni. Cieszę się, że nasza uniwersytecka społeczność wykazała się dojrzałością, odpowiedzialnością, a także zaufaniem do nauki, o czym świadczą te wyniki – komentuje rektorka UAM prof. Bogumiła Kaniewska.