Data publikacji w serwisie:

Poznańska premiera filmu „Berło z brązu – symbol zmiany cywilizacyjnej”

17 stycznia br. w Collegium Historicum UAM odbędzie się poznańska premiera filmu „Berło z brązu – symbol zmiany cywilizacyjnej” w reżyserii Krzysztofa Paluszyńskiego. Produkcja powstała we współpracy z naukowcami z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

„Berło z brązu – symbol zmiany cywilizacyjnej” to fabularyzowany dokument opowiadający o czasach sprzed około 4000 lat, kiedy to na obszarach dzisiejszej Polski i Europy nastąpiło przejście z epoki neolitu do epoki brązu. W tym właśnie okresie miał miejsce gwałtowny skok technologiczny i cywilizacyjny. Szczególnym przedmiotem było wówczas odlane z brązu berło sztyletowe, będące najprawdopodobniej pierwszym insygnium władzy dostępnym wyłącznie dla elit.

Punktem wyjścia do filmu są kurhany z odnalezionymi w nich wyrobami z brązu i złota, tzw. groby książęce z miejscowości Łęki Małe w pobliżu Kościana w Wielkopolsce. Są to największe zbadane kurhany w Polsce. Zbudowane zostały przez członków społeczności, którą dzisiaj archeolodzy nazywają kulturą unietycką. Archeolodzy w bogato wyposażonych pochówkach odnaleźli tytułowe, bardzo efektowne i charakterystyczne dla kultury unietyckiej, wspomniane wyżej „berło sztyletowe”.

Wykonane z brązu berło stanowi osnowę filmu, który opowiada o początkach i ewolucji epoki brązu na ziemiach dzisiejszej Polski, prezentując przy tym rzadko pokazywane, niezwykle imponujące znaleziska z tego okresu, wykonane z brązu i złota.

Film powstał we współpracy z najważniejszymi muzeami i uczelniami w kraju, w tym Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W realizacji produkcji jako eksperci udział wzięli naukowcy z UAM: prof. Maciej Kaczmarek, prof. Janusz Czebreszuk oraz dr Grzegorz Szczurek.

Zobacz zwiastun filmu: