Data publikacji w serwisie:

Prof. Hieronim Maciejewski nowym prezesem Zarządu Fundacji UAM i dyrektorem PPNT

Od 31 sierpnia 2021 r. funkcję prezesa Zarządu Fundacji UAM i jednocześnie dyrektora Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego objął prof. Hieronim Maciejewski – kierownik Zakładu Chemii i Technologii Związków Krzemu Wydziału UAM, wieloletni zastępca dyrektora PPNT.

Prof. Hieronim Maciejewski to wybitny chemik oraz wykładowca, twórca nowych technologii, uhonorowany za zasługi dla wynalazczości w dziedzinie ochrony własności przemysłowej i rozwijanie innowacyjności w Polsce. Jego badania są wykorzystywane w przemyśle – jest autorem 98 patentów i zgłoszeń patentowych. W PPNT działa aktywnie od początku istnienia parku, rozwijając jego strategiczne, w tym przede wszystkim naukowe obszary działalności, oraz pełniąc przez wiele lat funkcje Członka Zarządu oraz Zastępcy Dyrektora Parku.

Zmienił się również skład Zarządu oraz Dyrekcji PPNT. Na stanowisko wiceprezesa został powołany dr hab. inż. Marcin Śmiglak. Członkiem zarządu pozostaje na kolejną kadencję dr hab. Dominika Narożna. Zastępcą Dyrektora PPNT zostaje dr Justyna Adamska.

Więcej szczegółów znajdziesz w artykule „Prof. Hieronim Maciejewski nowym prezesem PPNT” na stronie Uniwersyteckie.pl.