Data publikacji w serwisie:

Prof. Izabela Nowak z Wydziału Chemii wybrana Prezesem PTChem na kadencję 2022-2024

Kolegium Elektorów oraz członków Zarządu Głównego PTChem podczas zebrania wyborczego, które odbyło się 13 września 2021 roku w Łodzi podczas 63. Zjazdu Naukowego PTChem, wybrało prof. dr hab. Izabelę Nowak z Wydziału Chemii na Prezesa Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Chemicznego na kadencję 2022-2024.

Jest to II kadencja Pani profesor, funkcję Prezesa ZG PTChem pełni od roku 2019.

Członkiem Prezydium ZG PTChem został wybrany prof. dr hab. Robert Pietrzak z Wydziału Chemii UAM, natomiast prof. dr hab. Bogusława Łęska z Wydziału Chemii UAM została wybrana członkiem Komisji Rewizyjnej Zarządu Głównego PTChem.

Polskie Towarzystwo Chemiczne to jedno z najstarszych i najznamienitszych towarzystw naukowych w Polsce, którego celem jest popieranie rozwoju nauk chemicznych i szerzenie wiedzy chemicznej wśród społeczeństwa, a ponadto przyznaje wyróżnienia i nagrody za osiągnięcia w dziedzinie chemii, promuje chemię na forum państwowym i społecznym oraz wypowiada się w sprawach ważnych dla rozwoju nauk chemicznych i kształcenia w zakresie chemii. Zrzesza prawie 2100 członków. W roku 2019 Polskie Towarzystwo Chemiczne obchodziło 100-lecie swojego powstania.