Data publikacji w serwisie:

Prof. Rafał Witkowski laureatem nagrody Gwiazdy Umiędzynarodowienia 2022

W dniach 31 marca – 1 kwietnia 2022 we Wrocławiu odbywa się konferencja „Studenci Zagraniczni w Polsce”, współorganizowana przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Fundację Edukacyjną „Perspektywy” i Miasto Wrocław, pod honorowym patronatem Ministra Edukacji i Nauki.

Konferencja dotyczy wyzwań dla internacjonalizacji uczelni w Polsce, zwłaszcza w kontekście inwazji Rosji na Ukrainę i wsparcia ukraińskiego środowiska akademickiego.

Podczas konferencji wręczono także nagrody Gwiazdy Umiędzynarodowienia 2022. W kategorii Gwiazda Zarządzania/Management Star nagrodę otrzymał Prorektor ds. współpracy międzynarodowej UAM, prof. Rafał Witkowski. W uzasadnieniu przyznania nagrody, Kapituła wskazała na zasługi Pana Rektora w zakresie wzmacniana współpracy akademickiej poprzez inicjatywę Uniwersytetu Europejskiego EPICUR.

Serdecznie gratulujemy!