Data publikacji w serwisie:

Prof. UAM dr hab. Aleksandra Pilarska członkiem zespołu MNiSW

Prof. UAM dr hab. Aleksandra Pilarska z Wydziału Psychologii i Kognitywistyki zarządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego została powołana w skład zespołu do spraw opracowania propozycji reguł i wymagań w zakresie kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu psychologa.

Do zadań zespołu należy opracowanie propozycji reguł i wymagań w zakresie kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu psychologa dotyczących:

  • sposobu organizacji kształcenia,
  • osób prowadzących kształcenie,
  • ogólnych i szczegółowych efektów uczenia się,
  • sposobu weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się.

Prof. Pilarska jest też nowo powołaną członkinią Komitetu Psychologii PAN.

Zobacz także: Zarządzenie Ministra Nauki z dnia 3 lipca 2024 r. w sprawie powołania zespołu do spraw opracowania propozycji reguł i wymagań w zakresie kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu psychologa [plik PDF]

Źródło zdjęcia: https://psychologia.amu.edu.pl/o-wydziale/struktura-wydzialu/prof.-uam-dr-hab.-aleksandra-pilarska