Data publikacji w serwisie:

Prof. Wojciech Hamerski z WFPiK zdobywcą Stypendium Fulbrighta

Prof. UAM dr hab. Wojciech Hamerski z Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM otrzymał prestiżowe stypendium Fulbright Slavic Award 2022/2023.

Prof. Wojciech Hamerski jest pracownikiem Zakładu Literatury Romantyzmu Instytutu Filologii Polskiej UAM. W ramach stypendium w przyszłym roku akademickim przez cztery miesiące poprowadzi zajęcia dydaktyczne w School of Literatures, Cultural Studies and Linguistics na University of Illinois w Chicago.

Profesor będzie prowadził kurs „Introduction to Polish Culture”, jak również podejmował działania edukacyjno-naukowe promujące polskie dziedzictwo kulturowe.

Serdecznie gratulujemy!