Data publikacji w serwisie:

Profesor Hanna Suchocka laureatką Nagrody Jana Nowaka-Jeziorańskiego

Profesor UAM dr hab. Hanna Suchocka, była premier RP, ambasador RP przy Stolicy Apostolskiej została tegoroczną laureatką Nagrody Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Nagroda przyznawana jest od 2004 roku i została ustanowiona przez Jana Nowaka-Jeziorańskiego oraz Kolegium Europy Wschodniej, miasto Wrocław, Uniwersytet Wrocławski i Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Jak podkreślają organizatorzy, wyróżnienie to przyznawane jest ludziom, którzy uosabiają „myślenie o państwie jako dobru wspólnym", a także instytucjom, które miały „znaczący wkład w obalenie komunizmu, odzyskanie przez Polskę niepodległości oraz w kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego w krajach Europy Środkowo-Wschodniej".

Dr Adolf Juzwenko, dyrektor Zakładu Narodowego im. Ossolińskich oraz Sekretarz Kapituły Nagrody tak uzasadnia wybór tegorocznej laureatki:

- Hanna Suchocka po przełomie ’89 roku dążyła do demokratycznych przemian w naszym kraju. Na stanowisku premiera stała na straży wolności, demokracji oraz poszanowania prawa. Niejednokrotnie udowodniła, iż są to wartości dla niej najwyższe.

- Ta nagroda jest dla mnie wielkim zaskoczeniem On zawsze nazywał mnie Hanką, ja nazywałam go wujem. Nigdy nie zakładałam, że mogę uzyskać nagrodę, którą on ustanowił – mówi prof. Hanna Suchocka

Nagroda wręczana jest co roku 4 czerwca. Tym razem, z powodu pandemii uroczystość się nie odbędzie. Laureatka odbierze wyróżnienie prawdopodobnie dopiero jesienią.

fot. Maciej Męczyński

Więcej na: Uniwersyteckie.pl