Data publikacji w serwisie:

Profesor Roman Murawski członkiem korespondentem Polskiej Akademii Umiejętności

Decyzją Walnego Zgromadzenia Polskiej Akademii Umiejętności prof. Roman Murawski z Wydziału Matematyki i Informatyki został przyjęty w poczet jej członków.

Profesor Murawski pracuje w Zakładzie Logiki Matematycznej. Zajmuje się logiką matematyczną i podstawami matematyki oraz filozofią matematyki i historią logiki. Jest autorem 24 książek (w języku angielskim, niemieckim i polskim) oraz ponad 200 artykułów. Laureat licznych nagród (nagrody Ministra, Nagroda Wielka Samuela Dicksteina za prace z filozofii matematyki, subsydium profesorskie w dziedzinie nauk humanistycznych Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Nagroda Naukowa Miasta Poznania). Jest członkiem Academia Europaea (Londyn).

Szczegółowe informacje dotyczące działań profesora Murawskiego można znaleźć na stronie Zakładu Logiki Matematycznej oraz na stronie wydziału.